ปั้นช่างปูกระเบื้อง ก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับฝีมือช่างไทย

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการอบรมและฝึกทักษะเพื่อยกระดับฝีมือช่างไทย

MOU2017.jpg

31 พ.ค. 2560 เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในโครงการ "ปั้นช่างปูกระเบื้อง ก่ออิฐมวลเบา และทำกันซึมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ยกระดับฝีมือช่างไทย" หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามารถช่างที่เข้าร่วมโครงการ ชำนาญเรื่องงานปูกระเบื้อง งานยาแนว งานกันซึม และงานก่ออิฐมวลเบาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจ การฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชน อาทิเช่น ช่วงภาคปฏิบัติ ผู้เข้ารับการอบรมจะไปปูกระเบื้องให้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือวัดที่กำลังต้องการด้วยอีกทางหนึ่ง ในพ.ศ. 2560 นี้ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีการเปิดหลักสูตรใน 10 จังหวัด ดังนี้ครับ ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี, จันทบุรี, สมุทรปราการ, เชียงใหม่, อุดรธานี, สุโขทัย, สุราษฏร์ธานี, นนทบุรี, นครศรีธรรมราช และเพื่อต่อยอดความเป็น เวเบอร์ วีแคร์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ในอนาคตเราจะมีการขยายไปต่อในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทยแน่นอนครับ