งานฉาบผนังให้สวยเรียบเนียน ไม่มีรอยหยาบจากเม็ดทราย

ปัญหาที่พบบ่อยบนผนังและแนวทางแก้ไข

ปัญหา

Thumbnail

ปัญหารอยหยาบจากเม็ดทรายของปูนฉาบทั่วไป

เป็นปกติของงานที่ไม่ได้ทำการทำสกิมโค้ท จะทำให้เห็นความไม่เรียบเนียนจาก เม็ดทรายซึ่งเป็นส่วนผสมหลัก สำหรับการงานปูนฉาบทั่วไป

Thumbnail

ปัญหารอยแตกลายงา

เป็นการแตกร้าวที่มีลักษณะเป็นรอยแตกเล็กๆ มีขนาดกว้างไม่เกิน 0.1 มม. โดยมากจะพบตามบริเวณผนัง ทั้งภายในภายนอก รวมถึง บริเวณเสา และ บริเวณที่มีความเปียกชื้นหรือ ร้อนและแห้งมากๆ มีสาเหตุเกิดจาก 1. การไม่ได้บ่มน้ำในขณะที่ปูนฉาบกำลังแข็งตัว (Drying Shrinkage) 2. การผสมผิดสัดส่วน 3. อากาศร้อนและแห้งมาก แต่รอยร้าวประเภทนี้ ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคาร จะมีผลเฉพาะ ความสวยงามของอาคารเท่านั้น

Thumbnail

ปัญหารูฟองอากาศและตามดในพื้นผิวคอนกรีต

เกิดจากฟองอากาศที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อของคอนกรีตตอนที่เทเข้าแบบของคอนกรีต

Thumbnail

ปัญหาผนังเป็นขุย สีหลุดร่อน

เกิดได้จากหลายสาเหตุ 1. เกิดจากทาสีเร็วเกินไป ปูนฉาบยังมีความชื้นสูง 2. เลือกน้ำยารองพื้นของสีไม่ตรงกับลักษณะงาน 3. ใช้สีผิดประเภท หรือคุณภาพของสีเอง 4. พื้นผิวก่อนทาสีไม่สะอาด