งานกันซึมและปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง (กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด)

งานกันซึมและปูกระเบื้องในห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง (บนอาคารสูง) กระเบื้องทุกชนิด ทุกขนาด

  • ติดตั้งระบบกันซึมด้วยผลิตภัณฑ์กันรั่วซึมที่ใช้ติดตั้งระบบกันรั่วซึม ห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง (พื้นราบ)

  • ปูกระเบื้องห้องน้ำ ห้องครัว บริเวณซักล้าง ระเบียง ด้วยปูนกาวคุณภาพสูงและยาแนว สำหรับพื้นที่สัมผัสน้ำ เปียกชื้น

1 = โครงสร้างพื้น

2 = ผนังอิฐมวลเบา

3 = ปูนก่ออิฐมวลเบา เวเบอร์เซ็ท ก่อมวลเบา

4 = ปูนปรับระดับพื้น เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

5 = กันซึม เวเบอร์ดราย ท๊อป

6 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี14

7 = กาวปูกระเบื้องสำหรับห้องน้ำ ห้องครัว เวเบอร์ไทล์ 2-อิน-1

8 = กาวยาแนวป้องกันราดำ กาวยาแนวป้องกันราดำ สำหรับร่องกระเบื้อง 0.2-3 มม. เวเบอร์คัลเลอร์ สลิม

 

ค้นหาร้านค้า

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง