ข่าว

กาวปูกระเบื้อง เวเบอร์ ตราตุ๊กแก มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพมานานกว่า 31 ปีในประเทศไทย และ 111 ปีในทวีปยุโรป และผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยมาตรฐานยุโรป (European Norm)