เวเบอร์ฟิกซ์ อันเดอร์วอเตอร์ ผลิตภัณฑ์ใหม่

weberfix underwater
weberfix underwater

ขนาด

กาวเหลวชนิดพิเศษ คุุณภาพสููงสำหรับซ่อมแซมกระเบื้องหลุุดล่อนใตน้ำ

บริเวณที่ใช้งาน

ผนัง, พื้น, สระว่ายน้ำ, รอยต่อ

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

เวเบอร์ฟิกซ์ อันเดอร์วอเตอร์ related products