งานสระว่ายน้ำขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่สระไม่เกิน 200 ตร.ม.(สระลอย บนอาคาร)

ขนาดพื้นที่สระไม่เกิน 200 ตร.ม. (สระลอยบนอาคาร) โมเสค

  • งานสระว่ายน้ำขนาดเล็ก ขนาดพื้นที่สระไม่เกิน 200 ตร.ม.(สระลอย บนอาคาร) กระเบื้องเซรามิค กระเบื้องดินเผา กระเบื้องเคลือบแก้ว โมเสคเซรามิค กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ

  • ปูกระเบื้องสระว่ายน้ำด้วยปูนกาวคุณภาพสูงและยาแนว สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก

1 = ปูนฉาบปรับระดับพื้น / ผนัง เวเบอร์ เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

2 = กันซึมสำหรับสระลอย เวเบอร์ดราย ท๊อป (ชั้นที่ 1)

3 = เทปกันซึมชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์เทป บีอี 14

4 = กันซึมสำหรับสระลอย เวเบอร์ดราย ท๊อป (ชั้นที่ 2)

5 = กาวปูกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็ก เวเบอร์ไทล์ ฟิกซ์ 

6 = กาวยาแนวกระเบื้องสำหรับสระว่ายน้ำ เวเบอร์คัลเลอร์ เอช อาร์

ขั้นตอนการใช้งานและวิดีโอสาธิต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง