เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดแคมเปญใหญ่กลางปี "เวเบอร์แชร์สุข ซื้อร้อยลุ้นล้าน

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก จัดแคมเปญใหญ่กลางปี "เวเบอร์แชร์สุข ซื้อร้อยลุ้นล้าน"
ยกทัพของรางวัลมาแจกแบบจัดเต็ม ทั้งรถ! ทั้งทอง! แจกของรางวัลรวม 96 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1.3 ล้านบาท
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

กติกาและเงื่อนไข
1.) ซื้อผลิตภัณฑ์ เวเบอร์ ตราตุ๊กแก กลุ่มกาวซีเมนต์ ทุกขนาด (ยกเว้นเวเบอร์ไทล์ เซฟ และเวเบอร์ไทล์ อีโค่) และกลุ่มกาวยาแนว เท่านั้น จากร้านค้าผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ
ทุกๆ 100 บาท ต่อใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ เช่น ซื้อ กาวยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ พาวเวอร์ 980 บาท ต่อใบเสร็จ รับ 9 สิทธิ์

2.) แอดไลน์ @sgrewards หรือคลิก https://lin.ee/m25uOic เพื่อเป็นเพื่อนกับ SGRewards อ่านกติกาและลงทะเบียนตามขั้นตอน โดยกรอกรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ จังหวัดที่พักอาศัยของท่าน (1 บัญชีไลน์ สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

3.) อัพโหลดรูปใบเสร็จ หรือรูปใบเสร็จวางคู่กับคูปองเข้าระบบ โดยใบเสร็จต้องเห็นรายละเอียดชื่อร้านค้าที่ซื้อ, วันที่ซื้อ, เลขที่ใบเสร็จ, ชื่อ-นามสกุล, รายการสินค้า, จำนวน และราคาสินค้า ให้ครบถ้วนและชัดเจน หลังจากนั้นกดปุ่ม “ส่งใบเสร็จ” ทำการอัพโหลดรูปใบเสร็จ ท่านจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

📌  หมายเหตุ 
3.1 รูปภาพใบเสร็จต้องเห็นรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน (ชื่อร้านค้าที่ซื้อ, วันที่ซื้อ, เลขที่ใบเสร็จ, ชื่อ-นามสกุล, รายการสินค้า, จำนวน และราคาสินค้า)
3.2 เจ้าหน้าที่ใช้เวลาตรวจสอบใบเสร็จ 1-3 วันทำการ 
3.3 สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ผ่านเมนู “ประวัติการส่งใบเสร็จ”
3.4 อย่าลืม! เก็บใบเสร็จตัวจริงไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

.
จับรางวัล 10 ครั้ง ณ บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (โรงงานสระบุรี)
ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 2 : วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ครั้งที่ 3 : วันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.  
ครั้งที่ 4 : วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 5 : วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.  
ครั้งที่ 6 : วันที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. 
ครั้งที่ 7 : วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ครั้งที่ 8 : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
ครั้งที่ 9 : วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. 
ครั้งที่ 10 : วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. 
.
บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน 7 วัน ตามลำดับหลังจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เวเบอร์ ตราตุ๊กแก และแอพพลิเคชัน LINE @sgrewards
.
⭐️โดยของรางวัลครั้งที่ 1 - 9 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 : ทองคำแท่ง หนัก 25 สตางค์ ครั้งละ 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 7,863 บาท
รางวัลที่ 2 : สมาร์ททีวี HISENSE รุ่น HD LED Android 32 นิ้ว ครั้งละ 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,990 บาท
รางวัลที่ 3 : ตู้เย็น HISENSE รุ่น RR121D4TGN 3.4 คิว ครั้งละ 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 4,990 บาท

⭐️⭐️จับรางวัลใหญ่ ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ของรางวัลครั้งที่ 10 มีดังนี้
รางวัลที่ 1 : รถยนต์ Toyota Hilux REVO Smart Cab Z Edition 2.4 Entry AT จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 679,000 บาท 
รางวัลที่ 2 : สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 31,250 บาท
รางวัลที่ 3 : ทองคำแท่ง หนัก 50 สตางค์ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,525 บาท 
หมายเหตุ ราคาทองคำรวมค่ากำเหน็จ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566

📍รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขการร่วมกิจกรรม
1. ผู้โชคดีต้องเป็นบุคคลธรรมดา ไม่จำกัดสัญชาติ ทั้งนี้บริษัทนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจากตัวแทนของบริษัท เจ้าหน้าที่บริษัท เก็ท พริวิลเลจ จำกัด โดยต้องแสดง
1.1 หลักฐานแสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด 
1.2 คูปองและใบเสร็จรับเงินที่มีเลขตรงกับผลการจับรางวัล 
1.3 รวมถึงเอกสาร/ข้อมูลอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์หรือช่องทางที่บริษัทกำหนด และผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลภายใน 20 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนของรางวัล หากผู้โชคดีสำรองไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง สำหรับผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเอง ผู้โชคดีจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ เซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วยตนเอง และเตรียมเอกสารดังกล่าวข้างต้น ในการขอรับรางวัลตามสถานที่บริษัทฯ กำหนด โดย 1 ชื่อผู้รับมอบอำนาจ สามารถเป็นตัวแทนการมอบอำนาจได้เพียง 1 ชื่อผู้โชคดี

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ส่งหลักฐานครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น และบริษัทฯ สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  ไม่สามารถโอนสิทธิการรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด และจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง หากปรากฏว่าได้ผู้โชคดี ที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกัน ผู้โชคดีจะต้องได้รับรางวัลใหญ่ที่สุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น และไม่สามารถได้ของรางวัลในครั้งถัดๆ ไป โดยผู้โชคดี 1 ท่าน (ชื่อ-นามสกุล) มีสิทธิ์รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวตลอดรายการ
4. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ของการประกาศผลรางวัล การเข้าร่วมรายการนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่างๆ หรือถ่ายโฆษณาลงสื่อ ตามที่บริษัทฯ  ได้กำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาออนไลน์ และ/หรื่อสื่ออื่นๆ โดยภาพถ่ายผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ภาพที่นำไปประชาสัมพันธ์สำหรับกิจกรรมนี้
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร โดยที่บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี และผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับของรางวัล อาทิ ค่าจดทะเบียนรถยนต์ ค่าพ.ร.บ. ค่าประกันป้ายแดง ค่าเดินทางมารับของรางวัล และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยตนเอง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด  และชื่อผู้รับรางวัลต้องตรงกัน มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
8.การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถือว่าผู้ร่วมรายการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด ("บริษัท") จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งท่านได้ให้แก่บริษัท อันได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อายุ จังหวัด เพศ ที่อยู่ หรือข้อมูลอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ และ ยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีก (ก) 6 เดือนสำหรับผู้ร่วมรายการที่ไม่ได้รับรางวัลหรือ (ข) 1 ปีสำหรับผู้ร่วมรายการที่ได้รับรางวัล หลังจากภาระผูกพันทั้งหมดของบริษัทต่อท่านได้สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของท่านได้จากนโยบายความสิทธิของท่านได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เว็บไซต์ https://getcrm.co/weberluckydraw
9. ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีเหตุภัยธรรมชาติ โรคติดต่อร้ายแรง สงคราม หรืออื่นใด
10. พนักงานและครอบครัวของบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด, ตัวแทนบริษัทฯ, เจ้าของกิจการร้านค้าตัวแทนจำหน่าย, พนักงานขายหน้าร้านค้าตัวแทนจำหน่าย, เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. กรณีมีข้อพิพาท การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
12. ใบอนุญาตเลขที่ 4-13/2566 ออก ณ ที่ว่าการอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 099-185-5558 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.30 – 17.00 น.) และทาง Line Official @sgrewards
.
#เวเบอร์ตราตุ๊กแก #กาวซีเมนต์เวเบอร์ตราตุ๊กแก #กาวยาแนวเวเบอร์ตราตุ๊กแก #ลุ้นโชคกับเวเบอร์ตราตุ๊กแก #เวเบอร์แชร์สุขซื้อร้อยลุ้นล้าน #กาวซีเมนต์ #กาวยาแนว

เวเบอร์ แชร์สุข ซื้อร้อย ลุ้นล้าน