ปืนยิงกาวยาแนวหลอดคู่ ผลิตภัณฑ์ใหม่

Twin Caulking Gun
ปืนยิงกาวยาแนวหลอดคู่ ใช้สำหรับยาแนว เวเบอร์คัลเลอร์ บิวตี้