ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม “ ตุ๊กแกเวเบอร์ ฉลอง 35 ปี แจกทอง 35 บาท ”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม ตุ๊กแกเวเบอร์ ฉลอง 35 ปี แจกทอง 35 บาท ตรวจสอบได้แล้ววันนี้ !!

เพื่อฉลองความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวปูกระเบื้อง ตลอดระยะเวลา 35 ปี 
เวเบอร์ แจกหนัก จัดเต็ม เมื่อซื้อสินค้า เวเบอร์ ตราตุ๊กแก ครบทุก 200 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ ลุ้นรับเกรียงทองคำหนัก 5 บาท และของรางวัลอื่นๆ อีกเพียบ​ รวม 1.5 ล้านบาท! ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 

  • รางวัลที่ 1 ทองคำขึ้นรูป “เกรียง” หนัก 5 บาท มูลค่า 160,500 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า รุ่น Finn มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

  • รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 28,700 บาท จำนวน 30 รางวัล

  • รางวัลที่ 4 ทีวี Sharp Smart TV 4K 55 นิ้ว มูลค่า 13,500 บาท จำนวน 10 รางวัล

  • รางวัลที่ 5 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาท จำนวน 300 รางวัล
     

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องส่งหลักฐานเอกสารเพื่อรับรางวัล ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

  • หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้รับของรางวัลแทน ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ของผู้ได้รับรางวัล และของผู้รับแทน)

หมายเหตุ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
 

ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ บริษัท ประกิต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 เบอร์ติดต่อ 02-715-3071,02-715-3113 และ 02-715-3114 (วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:30 .) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แซง-โกแบ็ง คอนเนค 02-700-9444 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.) หรือทาง Line Official @weberthailand

 


 

รางวัลที่ 1 ทองคำขึ้นรูป “เกรียง” หนัก 5 บาท มูลค่า 160,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
1.คุณ โซเฟีย ไอลิงก์                                                   082-230-39XX
 
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ ยามาฮ่า รุ่น Finn มูลค่า 40,000 บาท จำนวน 5 รางวัล
1. คุณ สุรชาติ จอมคำสิทธิ                                      084-896-91XX
2. คุณ ธนพล วิภาวสุ                                           089-908-59XX
3. คุณ อำนาจ ชันภาษี                                          061-997-87XX
4. คุณ ไพรัช ปิ่นน้อย                                            061-738-85XX
5. คุณ ทวี เรืองผลวิเชียร                                       099-536-91XX
 
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่า 28,700 บาท จำนวน 30 รางวัล
1. คุณ ธนวรรธน์ ใจแก้ว                                            080-133-45XX
2. คุณ สมศักดิ์ จุลเจือ                                             081-435-27XX
3. คุณ กิตติศักดิ์ พรมศักดิ์                                       095-147-92XX
4. คุณ ถาวร เพชรคง                                               081-637-28XX
5. คุณ สามารถ รักษ์วิริยะ                                          089-834-23XX
6. คุณ กาญจนา คงชีภา                                            087-266-27XX
7. คุณ ทารินนา อ่อนน่วม                                          089-172-71XX
8. คุณ ช่วย โพธิ์มั่น                                                 063-846-31XX
9. คุณ กัญญาภัค กสินทุ่ง                                          081-810-72XX
10. คุณ จักรกฤษณ์ ไชยยา                                         099-264-93XX
11. คุณ อี๋                                                               083-144-66XX
12. คุณ ธนดล สมบัติภัทรา                                        095-912-36XX
13. คุณ ยุมา ขุนจันทร์                                                094-743-33XX
14. คุณ สัมภาษณ์ หลวงมั่ง                                        063-006-96XX
15. คุณ สำราญ ศิริจันทร์                                              092-353-72XX
16. คุณ ปริญญา นวลรักษา                                        062-201-35XX
17. คุณ กาลกฤต ตรีกาลนนท์                                     095-789-42XX
18. คุณ ธีมาพร หลัมไพรศาล                                      092-624-28XX
19. คุณ บรรจง สาธุชน                                                089-806-93XX
20. คุณ พลชัย                                                          089-545-38XX
21. คุณ ธาวิน โพธิสาร                                                080-483-74XX
22. คุณ อุไร ช่างอบ                                                   089-047-88XX
23. บจ.ระพีกุลแกรนด์                                                086-302-0253
24. คุณ ทศพล สวนะทรงธรรม                                    062-242-32XX
25. คุณ อธิพงศ์ จองศักดิ์                                            081-477-76XX
26. คุณ อิสรา ภูช่อธรรม                                             087-654-25XX
27. คุณ Rolando Molo                                             080-529-90XX
28. คุณ กฤษ เอี่ยมบำรุง                                             099-450-84XX
29. คุณ พัชรี คุโณ                                                    084-923-59XX
30. คุณ ทักษ์ดนัย จิระพินทุ                                        086-336-75XX
 
รางวัลที่ 4 ทีวี Sharp Smart TV 4K 55 นิ้ว มูลค่า 13,500 บาท จำนวน 10 รางวัล

1. คุณ ศุภวิชญ์ ศรีแดง                                                080-133-53XX
2. คุณ อนงนุช ประสานสุข                                            089-284-55XX
3. คุณ ศรีสวัสดิ์ เหลือนฤทธิ์                                      081-793-09XX
4. คุณ รุธิรา จิตติวัฒนานุกุล                                      098-963-98XX
5. คุณ ไพโรจน์ เชาว์ตระกูล                                           081-851-17XX
6. คุณ วีรภัทร์ กลโรจน์วีรกร                                       062-636-49XX
7. คุณ อุมาพร แซ่ภู่                                              089-472-95XX
8. คุณ วิชัย กรีวาส                                              065-557-86XX
9. คุณ ญากาพย์ เรืองอุ่น                                       094-234-99XX
10. คุณ มูฮำมัด โตะแวอายี                                     093-769-69XX
 
รางวัลที่ 5 บัตรเติมน้ำมัน ปตท. มูลค่า 500 บาทจำนวน 300 รางวัล
1. คุณ โสภา ฉิมพลีศิริ                                                 087-942-19XX
2. คุณ อาชวิน สายยศ                                          080-075-99XX
3. คุณ นิวัฒน์ เรืองศิลป์                                        090-965-25XX
4. บ.สยามกิจ มหาสารคาม                                     081-955-85XX
5. บ.มนตรี กิตติเจริญ                                           097-139-70XX
6. คุณ ศิลปไทย ฝาชัยภูมิ                                          099-630-32XX
7. คุณ กฤษดา ประพฤติ                                               089-954-83XX
8. คุณ ปุญญาภัคภัสสรช์ เอี่ยมสอาด                             089-032-00XX
9. คุณ บรรจบ ศรีเกษ                                                  081-982-15XX
10. คุณ กัญหา ถนอมเชื้อ                                             089-096-40XX
11. คุณ นิตนภา บุญเพ็ง                                                087-129-29XX
12. คุณ รณชัย เครือเป็น                                               089-804-51XX
13. คุณ พุฒิเศรษฐ์ จันทรานุพัฒนา                                062-793-62XX
14. พระครูโสภณธรรมวิจารณ์                                        089-540-84XX
15. คุณ นัฐทิกานต์                                                084-778-95XX
16. คุณ รุจิรา อารยางกูร                                                064-456-64XX
17. คุณ สลิต คุ้มมา                                                     089-549-85XX
18. คุณ สมชาย สนิทกลาง                                             098-260-00XX
19. คุณ ทองพรรณราย พึ่งดี                                          061-195-64XX
20. คุณ ธัญพร ศรีโชค                                                 096-990-36XX
21. คุณ เพ็ญนภา สุดใจ                                                087-125-63XX
22. คุณ นิรุตต์ ถึงจุ้ย                                                  098-874-50XX
23. คุณ พงษ์เดช ธรรมวงศ์                                            087-175-34XX
24. คุณ นันทนา สุดจิตร์                                               080-693-9612
25. คุณ สุพัฒน์ สุนทรห้าว                                            089-417-84XX
26. คุณ จายล้า ซอ                                                     066-042-36XX
27. คุณ ทนง แนวสา                                                    065-506-5624
28. คุณ ดาวเรือง แก้วเมฆ                                             065-465-75XX
29. คุณ เทียนชัย สุธาลาภ                                             085-652-8383
30. คุณ อรุณ ดอนบุญไทย                                         062-390-05XX
31. คุณ เสนีชัย วงศ์มณี                                                084-729-83XX
32. คุณ นวลละออง อยู่ยืน                                          098-214-91XX
33. บ.พานพงษ์ไทย จก.                                                053-722-24XX
34. คุณ เชิดไท ปิยสหคุณ                                             094-416-55XX
35. คุณ ช่วย โพธิ์มั่น                                                   063-846-31XX
36. คุณ นิวัตร ฉัตรวรารัตน์                                          081-881-77XX
37. คุณ ก้องณรงค์ ยางนอก                                         064-834-41XX
38. คุณ ภาสกรนตี มาดัน                                             063-516-06XX
39. คุณ คงศักดิ์ สมัครสมาน                                        083-382-27XX
40. คุณ อารยา เสารักษ์                                                 080-739-7763
41. คุณ ศักดิ์ศรี มิ่งขวัญ                                                 081-643-68XX
42. คุณ ศิริณา ไชยยา                                                   081-961-93XX
43. คุณ ไพฑูรย์ วงศาวิเศษ                                             096-795-62XX
44. คุณอานนท์ งามเมือง                                              หจก.สหไพบูลย์สุขภัณฑ์
45. คุณ อธิวัฒน์ บุตรศรี                                              083-962-97XX
46. คุณ สิริพร โยมา                                                    082-226-42XX
47. คุณ สรชัช ช่วยสุวรรณ                                             085-641-12XX
48. บ.วรธน คอนสตรัคชั่น จก.                                      081-564-48XX
49. คุณ คณนภัส แสงงาม                                             089-459-25XX
50. คุณ สวัสดิ์ โพธิ์แซม                                               098-196-77XX
51. คุณ ปรีชา เหรียญทองดี                                            088-653-40XX
52. คุณ พัทธ์ธีรา พิทักษ์วงศ์ศร                                     081-661-59XX
53. คุณ วิรัตน์ เถาเล็ก                                                 098-671-59XX
54. คุณ นวล พิมพกรรณ์                                             085-774-96XX
55. คุณ สุวรรณา หนูเอียด                                            098-042-89XX
56. คุณ จินดา พูลสวัสดี                                              087-835-08XX
57. คุณ วัลลภ                                                            083-995-18XX
58. คุณ ยุทธนา โกสินทร์                                              086-477-19XX
59. คุณ บุญมี น้ำสงวน                                                089-634-84XX
60. คุณ วาสนา ใจพินิจ                                          097-130-09XX
61. คุณ ทศพล แก้วนิล                                                093-446-12XX
62. คุณ เสนีย์ชัย วงศ์มณี                                            084-729-83XX
63. คุณ สุเทพ สีมะวรา                                          081-630-29XX
64. คุณ วีรฤทธิ์ ดวนสูง                                               082-210-98XX
65. คุณ นิราภร วงษ์ตระกูลนิต                                     063-189-97XX
66.คุณ ฤทธิชัย บุตรชา                                                081-993-22XX
67. คุณ ถาวร เพชรคง                                                  081-637-28XX
68. คุณ ตะวัน อยู่สุข                                                  081-391-46XX
69. คุณ นวรวรรธ ล้อศิริรัตน์                                       063-789-16XX
70. คุณ ทศพร มุงคุณ                                                 093-323-73XX
71. คุณ อัมพญา ริวทองชุ่ม                                            086-415-21XX
72. คุณ อิทธิเดช พันธุ์ไป่                                              064-245-19XX
73. คุณ สุชล ด้วงเมือง                                                 091-721-89XX
74. คุณ นุชชุดา มะจ๋า                                                   064-523-96XX
75. คุณ สุภาพร หันตุลา                                                087-225-57XX
76. บจ.ป.ว.ช.ลิขิตการช่าง                                            02-224-74XX
77. คุณ สาย พรมจักร์                                                   086-187-98XX
78. คุณ วัฒนา ยุติวงษ์                                                 086-390-93XX
79. คุณ เดือนจิตต์                                                      083-099-03XX
80. คุณ กิตติศาร เจริญพงศ์พูล                                      081-722-07XX
81. คุณ รัชนก จันศรี                                                     063-795-70XX
82. คุณ ศุภกฤต ศรีหาเวช                                              099-628-37XX
83. คุณ เดชา กองแก้ว                                                  084-366-48XX
84. คุณ สนธยา ชำนาญราช                                            086-883-94XX
85. คุณ รัชนีกร จันศรี                                                   063-795-70XX
86. คุณ อนัญญา อศิราภาพงศ์                                       098-948-56XX
87. คุณ เอกฉัตร พิชิตชลพันธุ์                                        084-856-56XX
88. คุณ สุทธิชา สุรเชษฐพงษ์                                         062-637-33XX
89. คุณ ทารินนา อ่อนน่วม                                           089-172-71XX
90. คุณ เด่น กางจิตร                                                    092-694-28XX
91. คุณ วันชาติ ศิริอรุณรัตน์                                           090-447-64XX
92. หจก.รพี ก่อสร้าง                                                     088-622-11XX
93. คุณ พรหมพิริยะ มนัสสุขปรีดา                                   062-564-19XX
94. คุณ นิรุตต์ อุทาลัย                                                  087-145-96XX
95. คุณ วิชนาถ เที่ยงตรง                                               084-355-11XX
96. คุณ ณัฐพล คำแปง                                                 098-624-95XX
97. คุณ จิราพร แจ่มกระจ่าง                                           095-953-17XX
98. คุณ ธนัช คำเพชรนุกูล                                             099-254-99XX
99. คุณ พัชรินทร์ ถือนูศร                                              090-680-68XX
100. คุณ นิตยา ใจแก้ว                                                089-755-31XX
101. คุณ ชิดชนก วงษ์ไพศาล                                          094-286-62XX
102. คุณ รพี ภิรมณ์                                                    095-448-50XX
103. คุณ นัฐพงศ์ จันทร์ศรี                                             065-404-72XX
104. คุณ จักรวุธ ไชยยา                                                  093-173-64XX
105. คุณ เอื้อน ก้านกิ่ง                                                  099-794-79XX
106. คุณ พิรศักดิ์ พิบูลธรรมศักดิ์                                     095-428-84XX
107. คุณ บุญธรรม รุ่งสว่าง                                               081-559-09XX
108. คุณ เชาวลิต ภูเชิด                                                 082-023-09XX
109. คุณ สมคิด ปัญญา                                                 080-051-16XX
110. คุณ เจริญ ธานีรัตน์                                                  091-218-13XX
111. คุณ ทินกร แก้วประไพ                                             087-402-55XX
112. คุณ พรทิพา ประดิษฐ์สุขถาวร                                     081-481-84XX
113. คุณ รัฐกร ตุ้มทอง                                                   095-183-30XX
114. คุณ วาสนา คำตาล                                                  083-602-10XX
115. คุณ บุปผา โมโทคน                                                 098-671-06XX
116. คุณ ชรินทร์ ทัศนเอกจิต                                          084-449-17XX
117. คุณ ทวน ทองแก้ว                                                   081-889-03XX
118. คุณ ทัศนีย์ ธรรมรงษ์                                                085-561-53XX
119. คุณ ภาวรีย์ พรมมา                                                  092-649-27XX
120. คุณ ธีมาพร หลัมไพศาล                                          092-624-28XX
121. คุณ อริยาภรณ์ ชุพิพัฒน์ธนากุล                                 085-164-54XX
122. คุณ นพดล จงทอง                                                  089-588-36XX
123. คุณ ดวงแข หูใจ                                                     098-776-95XX
124. คุณ อุดมศักดิ์ กล่อมเมฆ                                        084-781-25XX
125. คุณ รณภพ สาระโชติ                                              095-359-39XX
126. คุณ ทิพวรรณ เตชะวัฒนะไพบูลย์                              085-666-39XX
127. คุณ วาสนา มีนวล                                                 099-318-43XX
128. คุณ ณัฐพล สุวรรณกาญจน์                                     097-191-05XX
129. คุณ สนัด ธรรมประสิทธิ์                                          080-306-50XX
130. คุณ ณัฐธยาน์ วิลาวรรณ                                        089-055-03XX
131. คุณ สจัด นามวงศ์                                                 088-204-31XX
132. คุณ กฤตพจน์ จวบนก                                             062-457-14XX
133. คุณ เมธา อยู่อินทร์                                              064-589-93XX
134. คุณ พิมพ์มาดา เจนกิจเจริญชัย                                083-699-83XX
135. คุณ นงลักษณ์ พันธ์งาม                                        083-544-45XX
136. คุณ นิดนภา                                                      087-129-29XX
137. คุณ สมยศ ทองมงคล                                            092-741-05XX
138. คุณ สมคิด พรแสวงสุข                                           087-078-24XX
139. คุณ นวพล พริดมะลิ                                             081-716-50XX
140. คุณ นุกูล เสาะดัน                                               089-248-15XX
141. คุณ ศิริลักษณ์ พรหมเสน                                       090-091-53XX
142. คุณ มาโนชญ์ ใจบุญ                                             087-957-15XX
143. บจก. ปริญณัฐทรัพย์รุ่งเรือง                                    095-623-44XX
144. คุณ พิทยา กัณหารี                                              081-762-23XX
145. คุณ ดาวดึง แขมคำภา                                          065-109-44XX
146. คุณ ทองคำ แสงทอง                                            087-283-89XX
147. คุณ กัญพร ปศากร                                              096-950-69XX
148. คุณ พัชรี คุโณ                                                   084-923-59XX
149. คุณ อภิชาติ แซ่ซือ                                              085-835-16XX
150. คุณ ภาคภูมิ ธนาวิชิตฤกษ์                                     064-949-44XX
151. คุณ ธนพร พรหมณ์น้อย                                        092-895-49XX
152. คุณ วิชิต แสงศักดิ์                                              087-272-94XX
153. คุณ กล้อยทิพย์ สมทรัพย์                                      087-145-92XX
154. คุณ ทวี เรืองผลวิวัฒน์                                           099-536-91XX
155. คุณ ธีระวิทย์ อานุกิจ                                            063-741-71XX
156. คุณ พัชรา สร้อยระย้า                                           086-699-13XX
157. คุณ บุญมา จำลองเพ็ง                                          084-686-20XX
158. คุณ โอ๋                                                           080-204-53XX
159. คุณ วิชัชติชัย ว.                                                 081-444-97XX
160. คุณ กิตติศักดิ์ กิ่งวงศา                                          089-242-45XX
161. อาณาจักรโยธา          
162. คุณ ชาคริต สุขพรวิทวัส                                       089-828-32XX
163. คุณ สุฑามาศ สุชาพัชร                                           093-709-09XX
164. คุณ ทวิศา ธรานนท์                                             081-402-97XX
165. คุณ ชานน พลฤทธิ์                                             061-843-99XX
166. คุณ ขวัญชัย ดิษสวิบูล                                          094-579-62XX
167. คุณ ทักษ์ดนัย จิระพินทุ                                        086-336-75XX
168. คุณ อนุชิต กลมเกลี้ยง                                         062-630-00XX
169. คุณ พร หนูสามารถ                                            089-290-71XX
170. คุณ วรรณา ชัยแสนสุข                                          084-690-16XX
171. คุณ สำเริง รุ่งสง                                                  061-068-57XX
172. คุณ ทรงรัฐ หักหาญ                                             095-354-56XX
173. คุณ ภานุมาศ ตะกรุษ                                           062-316-61XX
174. คุณ กาญจนา คงชีภา                                           087-266-27XX
175. คุณ ทรงฤทธิ์ พรหมฤทธิ์                                       062-149-79XX
176. คุณ ภิญรดา กุลพรทานทัต                                    098-569-49XX
177. คุณ อภิชาติ ผาสุข                                              081-384-05XX
178. คุณ สัญญา จอมหงษ์                                            092-396-76XX
179. คุณ B                                                              081-872-50XX
180. คุณ รัตน์ โคมแก้ว                                               086-363-33XX
181. คุณ มนูศักดิ์ คุณารักษ์                                           089-450-90XX
182. คุณ สมจิต พันธ์สุข                                             064-604-35XX
183. คุณ ประมง เมืองสันเทียะ                                       063-501-84XX
184. คุณ กฤษณพงศ์ เนียมทรัพย์                                  082-759-93XX
185. คุณ สลินทิพย์ ตระกูลชัย                                       092-616-95XX
186. คุณ กฤษฎา จันทะเฮียง                                        092-499-36XX
187. คุณ ณัฐกฤตา ธรรมปัญญา                                    086-465-92XX
188. คุณ นพเก้า อัครรัตนสิทธิ์                                      092-905-65XX
189. หจก. เอ เอฟ ดี โฮม  
190. หจก. ดวนโดนวิศวกรรม                                       084-749-94XX
191. คุณ ถาวร ดวงทิพย์                                              086-866-84XX
192. คุณ ชมพูนุท แซ่ตั้ง                                               042-241-3XXX
193. คุณ อริยพงษ์ ประสารพงษ์                                      062-168-62XX
194. คุณ วิเชียร เจริญผล                                              081-996-44XX
195. คุณ ชุติมา รุ่งแจ้ง                                                 080-175-58XX
196. คุณ วรวุฒิ สมพงษ์                                               093-740-35XX
197. คุณ สถาพร มูลกุณี                                               087-477-17XX
198. คุณ กฤษ เอี่ยมบำรุง                                             099-450-84XX
199. คุณ ไพรัช ปิ่นน้อย                                                066-173-88XX
200. คุณ อนงนุช ประสานสุข                                        089-284-55XX
201. คุณ อารีย์ คำตาล                                                 093-233-68XX
202. คุณ สิทธิพล แสงสอาด                                         089-892-62XX
203. คุณ รุธิรา จิตติวัฒนานุกุล                                     098-963-XXXX
204. คุณ สุรชัช ตันนวรัตน์                                          086-933-43XX
205. คุณ อวยพร พฤกษ์สุรรณ                                      083-111-11XX
206.คุณ ชัชชุลี สมุทรคุณ                                             081-399-XXXX
207. คุณ จิตกร เผ่าพันธุ์                                               081-171-52XX
208. คุณ โชคชัย ถิ่นมุกดา                                            084-511-45XX
209. คุณ สรวิทย์ มาลัยทอง                                         081-888-38XX
210. บริษัท ที ทัศ จำกัด                                               081-762-16XX
211. คุณ สามารถ รักษ์วิริยะ                                             089-834-23XX
212. คุณ กชพรรณ เทพพานิช                                        092-951-85XX
213. คุณ พุฒินันท์ ป้องเขตร์                                         092-430-57XX
214. คุณ สาคร จันทร์โท                                                 086-864-65XX
215. คุณ ตรีเพชร พลังนันทกุล                                       061-969-96XX
216. คุณ กฎชสภัส พรมาสน                                         088-567-12XX
217. คุณ พงศ์พิสูตร                                                    085-404-18XX
218. หจก. กมลทรัพย์                                                  081-737-12XX
219. คุณ ศราวุธ เฉิดละออ                                            080-181-00XX
220. คุณ สัมภาษณ์ หลวงมั่ง                                         063-006-96XX
221. บจก. วาย เอ็น อินตรีสทรีคอร์ปอเรชั่น                       086-800-00XX
222. คุณ ดาริกา โนวาคุ                                               086-926-98XX
223. คุณ เสกสัน รักษนาค                                            061-519-82XX
224. คุณ สุชิน ระมาตทอง                                             061-854-77XX
225. คุณ ประทุม พลรักษา                                            080-436-09XX
226. คุณ ทวี ใจรัตน์                                                   085-842-45XX
227. คุณ อาภาพรรณ ดุกสุขแก้ว                                     096-807-44XX
228. คุณ ศุภชัย แซ่ตั้ง                                                 081-494-00XX
229. คุณ วรชิษฐ บำรุงสวัสดิ์                                          087-426-05XX
230. คุณ ปรีชา โพธิ์ศรี                                                 061-386-32XX
231. คุณ เจษฎา เพียวสามพราน                                      064-803-31XX
232. คุณ สุธาพร เจริญสวัสดิ์                                          081-763-86XX
233. คุณ ไพลิน ไชยคำ                                                  093-239-62XX
234. คุณ รุ่งฤดี หนองขุ่นสาร                                          062-468-67XX
235. คุณ จิตรบรรเจิด นันมา                                           094-329-16XX
236. คุณ ชาติชาย บรรเลง                                               081-941-42XX
237. คุณ Pamiika Wantanaphan                              095-363-51XX
238. คุณ ชัยณรงค์ จอมคำสิงห์                                       086-855-96XX
239. คุณ ลำพู ทรัพย์มัน                                                 063-337-46XX
240. คุณ ศุภวิชญ์ ศรีแดง                                                080-133-53XX
241. คุณ ณัฐนิชา สุขโป                                                   082-971-18XX
242. คุณ อินสอน ตะเวที                                                 091-078-42XX
243. คุณ นที แสงสุวิมล                                                  084-532-11XX
244. คุณ พงศ์พรมหม หัตถพรหม                                    099-117-22XX
245. คุณ ชัยวิวัฒน์ ชนินจีรภัทร                                       083-634-69XX
246. คุณ สมพล พฤกษาเกษมสุข                                     083-057-39XX
247. คุณ นพพร บูรณะวนิส                                             082-444-28XX
248. คุณ ประวัชนี อังศุสิงห์                                             089-725-83XX
249. บจ.ฐานะพงศ์กรุ๊ป                                                    081-892-83XX
250. คุณ อำนาจ ชันภาษี                                                  061-997-87XX
251. คุณ ณัฐพล เพื่อนรักษ์                                             080-459-00XX
252. คุณ โอภาส ไพเราะ                                                   097-348-57XX
253. คุณ คัมภีร์ พงษ์เสริม                                                092-954-97XX
254. คุณ ชินดนัย หมื่นโฮ้ง                                              087-079-89XX
255. คุณ ชิดชมัย ใจแก้ว                                                084-701-77XX
256. คุณ ธนกฤต ยิ้มสำรวย                                            090-326-83XX
257. คุณ จีรวัฒน์ ทองสงค์                                              089-588-25XX
258. คุณ ธัญจิรา ป้อมหลักทอง                                        092-263-57XX
259. คุณ มงคล ทวีพูน                                                   088-087-59XX
260. คุณ กนกรส สุวรรณรัศมี                                          091-826-64XX
261. คุณ บุญทิพย์ ไชยเพชร                                              085-797-83XX
262. คุณ ชมนิรุทธ์ เมฆสว่าง                                            065-154-46XX
263. คุณ พรประสิทธิ์ แว่นทอง                                         089-947-46XX
264. คุณ วรพล พุทธไชย                                               064-240-88XX
265. คุณ รุ่งนภา พรมงาม                                               094-438-83XX
266. คุณ ฐานพร ธารบูรณ์ชัย                                           089-686-64XX
267. คุณ เศวตรัย เกนด่าน                                               091-761-47XX
268. คุณ ทวีพร หลินภู                                                  064-160-74XX
269. คุณ ธีรนัย ภูมิโคกรัก                                              099-118-90XX
270. คุณ ธนาลักษณ์ เศษวันโคตร                                     097-123-69XX
271. คุณ วีระพล อินสมัย                                                086-249-62XX
272. คุณ วนิดา คำลอย                                                 094-514-69XX
273. คุณ อิทธิพล ลายใน                                               081-252-64XX
274. คุณ สมพร เนตรหาญ                                             087-073-37XX
275. คุณ พูลศักดิ์                                                       085-123-54XX
276. คุณ ธัญญพัฒน์ สุนาพันธ์                                       081-752-38XX
277. คุณ รอสลัน นารอยี                                               080-544-86XX
278. คุณ อรัญญา แสงนวล                                             094-873-69XX
279. คุณ ไกรสร อินต๊ะนา                                              082-113-22XX
280. คุณ วิเชาว์ สุวรรณโณ                                             086-253-11XX
281. คุณ ธีรทัศน์ พานิช                                                082-217-90XX
282. คุณ จิดาพร สายเพชร                                             082-943-45XX
283. คุณ จำปาทอง สุพรรณวิภากร                                   064-569-92XX
284. คุณ สุรชัย ตันตนะรัตน์                                           086-933-43XX
285. คุณ อุทัย สีแก้ว                                                  080-095-18XX
286. คุณ สมบูรณ์ มะโนสาร                                            093-037-40XX
287. คุณ เต็มดวง บุญประสม                                         083-896-14XX
288. คุณ ขอนแก่น ไชยมะเริง                                         082-115-00XX
289. คุณ อังคณา ชีวาสิริ                                              081-632-09XX
290. คุณ วัด ธรรมสถิต                                               081-454-86XX
291. คุณ ยูรนันท์ สาคร                                                096-460-03XX
292. คุณ นพรัช สังวรกิจ                                              082-206-93XX
293. คุณ มานพ มาสน                                                092-708-56XX
294. คุณ ชาญวุฒิ ปานเนียน                                         084-394-93XX
295. คุณ นภัสลักษณ์ ปานัอยนนท์                                  081-857-89XX
296. คุณ กร โยธาฤทธิ์                                                 080-065-52XX
297. บ. ไฮไลฟ์ดีเวลลอปเม้นท์                                        080-954-11XX
298. คุณ ฤทธิชัย อนันต์ทิพย์                                         095-257-85XX
299. คุณ ปริญญา ระฆังทอง                                            089-467-27XX
300. คุณ สนิท รวมชัย                                                   094-731-77XX