ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฉาบบางตกแต่งผนัง มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษ ปกปิดรอยแตกลายงาและรุูพรุนตามด ใช้งานง่าย ในขณะที่ปูนก่ออิฐมวลเบาที่สารอุ้มน้ำ ทำให้จัดแต่งอิฐมวลเบาในขณะทำงานได้ง่ายขึ้น แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หลากหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้งาน

ปูนก่ออิฐมวลเบา

ผลิตภัณฑ์งานก่อ

ปูนก่ออิฐมวลเบา สำหรับงานก่ออิฐมวลเบาทุกชนิด ทุกขนาด เนื้อปูนก่อเหนียวลื่น ก่อได้ง่าย ให้แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านมาตรฐานอินทรีย์ไอระเหยต่ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

ผลิตภัณฑ์งานฉาบ

ผลิตภัณฑ์งานฉาบ

สกิมโค้ท ปูนฉาบบางชนิดซีเมนต์และชนิดครีมอะครีลิค ตกแต่งผิวผนัง ผสมเสร็จ เนื้อละเอียด ไม่ผสมทราย ให้ผนังเรียบเนียน