โซลูชั่นป้องกันคราบขาว ปูกระเบื้อง หินแกรนิต หินอ่อน หินธรรมชาติ ภายนอกอาคาร

Anti-stain for external areas and for the areas with humidity
 • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

 • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกสูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

ขั้นตอนการทำงานและผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

weber.base_levelling_plaster_25_kg.png

weberbase levelling plaster

ปรับระนาบของผนังภายนอกอาคารโดยใช้ วเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการปูกระเบื้อง 

คุณสมบัติของปูนฉาบ

 • เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
 • ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
 • สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.
weberbase levelling plaster is pre-mixed cementitious mortar for adjusting wall level. Suitable for concrete, precast concrete, texca wall system and plastering substrates.

Know more about this product

weber.tai_no_stain_20_kg_2017_V2.png

webertai no stain

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์ไทล์ โน สเตน

 • ป้องกันคราบขาวบนกระเบื้อง
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายใน
 • เหมาะกับบริเวณที่มีความชื้นสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Anti-stain high performance tile adhesive for external areas and for the areas with high humidity

Know more about this product

webercolor_no_stain-1_7AEB212139FA4D60AC4F8DC40B4A293C.jpg

webercolor no stain

ยาแนวกระเบื้องด้วยกาวยาแนวภายนอกอาคาร สูตรป้องกันคราบขาว เวเบอร์คัลเลอร์ โน สเตน

 • ป้องกันคราบขาว คราบเกลือ
 • สำหรับร่องเล็กพิเศษ 0.2-6 มม.
 • ป้องกันราดำ และคราบสกปรก
 • กระเบื้องแกรนิตโต้ หินอ่อน หินแกรนิต หินธรรมชาติ
 • เหมาะกับบริเวณที่มี ความชื้นสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Anti-stain high performance tile grout ideal for external applications and the areas with high humidity

Know more about this product

This product fits for these following areas