งานปูกระเบื้องผนังอาคารสูงไม่เกิน 28 เมตร รองรับการเคลื่อนตัวของอาคารและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

Exterior tiling solution on high building
 • ทำการปรับระนาบผิวคอนกรีตให้เรียบเสมอกัน

 • ปูกระเบื้องนอกอาคารสูงด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง และทนต่อสภาวะอากาศภายนอกได้

1 = ผนังคอนกรีต

2 = ปูนฉาบปรับระนาบผนัง เวเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ

3 = กาวซีเมนต์ปูกระเบื้องภายนอกบนอาคารสูง มีคุณสมบััติยืดหยุ่นสูง เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

4 = กาวยาแนวภายนอกอาคาร ชนิดยืนหยุ่น เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซต์

5 = ซีลแลนท์สำหรับงานกระจก เวเบอร์ซีล ซิลิโคน เอซี

6 = ซีลแลนท์สำหรับรอยต่องานกระเบื้องและคอนกรีต เวเบอร์ซีล พียู

ขั้นตอนการทำงานและผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

weberbase levelling plaster

ปรับระนาบของผนังภายนอกอาคารโดยใช้ วเบอร์เบส ปูนฉาบปรับระนาบ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมก่อนการปูกระเบื้อง 

คุณสมบัติของปูนฉาบ

 • เนื้อเหนียวพอเหมาะ ฉาบลื่น ฉาบง่าย
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่เป็นฝุ่น
 • ปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุน ตามด พร้อมปรับพื้นผิวให้สม่ำเสมอ
 • สามารถฉาบได้หนา 2-10 มม.
Pre-mixed cementitious mortar for adjusted wall level

Know more about this product

webertai flex

ปูกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์คุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่น เวเบอร์ไทล์ เฟล็กซ์

 • ยืดหยุ่นเหมาะกับพื้นผิวที่มีการแอ่นตัวสูง
 • ปูทับกระเบื้องเดิมภายในและภายนอกอาคารได้เลย
 • ปูกระเบื้องขนาดใหญ่ กระเบื้องแกรนิตโต้ หินแกรนิต หินอ่อน
 • ทนต่อทุกสภาพอากาศ แรงกดและแรงสั่นสะเทือน
 • ปูกระเบื้องบนอาคารสูง
 • ไม่มีสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
Flexible high performance tile adhesive mixing with water to fix all sizes and types of tiles in heavy-duty areas. Ideal for tiling on deformable substrates like plywoods*, wood-cement boards*, fiber-cement boards*, gypsum boards*, etc

Know more about this product

webercolor outside

ยาแนวป้องกันกระเบื้องด้วยกาวยาแนวป้องกันราดำ สำหรับกระเบื้อง ปูชิดปูชน ร่องเล็กมาก 0.2-3 มม. เวเบอร์คัลเลอร์ เอาท์ไซด์

 • แห้งตัวเร็ว
 • เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
Heavy-duty and flexible tile grout ideal for external applications.

Know more about this product

weberseal silicone AC

ติดตั้งกระจกเข้ากับผนังอาคาร และเชื่อมรอยต่อระหว่างกระจกด้วยซีลแลนท์คุณภาพสูง สำหรับงานกระจก เวเบอร์ซี ล ซิลิโคน เอซี

 • แห้งตัวเร็ว
 • เมื่อแห้งตัว เนื้อซิลิโคนมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตัวสูง
 • แรงยึดเกาะดีเยี่ยม
 • ทนทานต่อสารเคมี
 • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
General purpose one-part acetoxy cure sealant. It produces a durable and permanently flexible seal and is for use with most non-porous construction materials.

Know more about this product

weberseal PU

ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อระหว่างผนังแต่ละจุด ทำการเชื่อมรอยต่อด้วยซีลแลนท์คุณภาพสูง สำหรับรอยต่องานกระเบื้อง คอนกรีต เวเบอร์ซีล พียู

 • สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้ถึง ±50 %
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
 • ทนทานต่อแรงฉีกขาดได้ดี
 • สามารถทาสีทับได้
 • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศได้ดี
A one part, moisture curing elastic joint sealant. Used as a general purpose building construction sealant for  sealing joints

Know more about this product

This product fits for these following areas