เวเบอร์ ตราตุ๊กแก แนะแนววิชาชีพให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

บริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด (เวเบอร์ ตราตุ๊กแก) ร่วมกับพันธมิตร Helpdee.com แนะแนววิชาชีพให้กับน้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์สร้างทีมงานที่มีทักษะความสามารถในด้านงานก่อสร้าง การซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ให้กับตลาดแรงงานเมืองไทย

ในการแนะแนวครั้งนี้ ยังได้พี่ช่างตัวจริงจาก Helpdee.com และตัวแทนทีมเทคนิคจากเวเบอร์ ตราตุ๊กแก มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงในการทำงานอีกด้วย พร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์ส่วนหนึ่งให้กับน้องๆ นำไปใช้ในการฝึกฝนทักษะต่อไป

weber แนะแนวการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคดุสิต